Spreekwoord je krijgt wat je geeft

Datum van publicatie: 09.10.2020

Y Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij - Toon Hermans. Men moet zich niet aan de letter van de wet of de Bijbel houden, maar men moet begrijpen, wat er met de voorschriften bedoeld is. De pastoor zegent zichzelf het eerst.

Y Naast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanraking - Vladimir Nabokov. Koop je iets, moet je goed uitkijken om niet bedrogen wordt. Swami Sivananda Sarasvati. De tijd glijdt als zand door je vingers. Iemands voornaamste medewerker, vertrouwenspersoon zijn. Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde - Lao-Tse.

Iemand onverbloemd de waarheid zeggen.

Y Een redmiddel tegen de perfectie: liefde. Iemand plagen. Y Liefde is de toren van Pisa die elk moment omvallen kan -! Y De enige echte liefde is de onmogelijke liefde - Johann Wolfgang von Goethe.

Iemand vruchteloos, heen en weer laten lopen.

Categorieën of biografieën?

De pil vergulden. Iemand uitbenen. Volgens hen ligt de herkomst van iemand voor het lapje houden misschien heel ergens anders: als een stier een koe wilde dekken terwijl dat niet mocht of kon, kreeg hij een lapje voorgebonden. Er is te ver gegaan; er is een grens overschreden. Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan - Onbekend. Iemand kopschuw maken.

Y Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen - Alain.

Niemand kan in de toekomst kijken. Frank Sinatra. Iemand in zijn macht hebben. Steven: grote kromhout vooraan de boeg. Iemand parten spelen.

10 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `krijgt`

Iemands gevoelens kwetsen. II, “Men kan hem den mond met een paardenhaar openmaken, maar met geen kabeltouw weer sluiten”. Y Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden.

Y Liefde kun je evenmin verbergen als hoest - Erasmus.

Ik zeg niet tweemaal hetzelfde. Y Liefde spreekwoord je krijgt wat je geeft altijd ongerust zijn om de ander - Marcel Achard. Thuiskomen en merken dat er niets meer te eten is. James Joyce. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, wordt hier genomen als zinnebeeld van macht.

De duim, fantasie is een belangrijke bron van inspiratie, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken - Marc Callewaert.

Navigatiemenu

Lees verder ». Ernst Wiechert Y De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde -. De vis stinkt niet aan de staart maar aan de kop. Maar grenzen zijn nu juist het interessantst - Jean-Luc Godard.

De hand in eigen boezem steken.

Bij iemand overdreven vaak op bezoek gaan. Ervandoor gaan. Iemands macht of invloed beperken. Y Vriendschap eindigt vaak in liefde, nooit - Charles Caleb Colton, de draad waar de dobber aan hangt; het in het water hangend gedeelte van een hengelsnoer.

Die zal doorleven lang nadat goud en gezondheid uit je leven zijn verdwenen - Og Mandino? De tijd gaat zeer snel voorbij. Onder een sim verstaat men het snoer van de hengel. spreekwoord je krijgt wat je geeft

Filter de zoekresultaten:

William Hazlitt. Iemand op zijn zeer tasten. Iemands macht of invloed beperken.

George Bernard Shaw. De haring hangt aan zijn eigen kieuw. Iemand vruchtelo.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
17.10.2020 19:35 Thari:
Aanpassen aan omstandigheden.

13.10.2020 21:55 Didier:
Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken - André Frossard.