Uitdrukking aan de beterende hand zijn

Datum van publicatie: 13.01.2021

Ziet Job 20, Men ploegt een akker, die voor heen van zeezand overstelpt was, en waar over de visschen zwommen, en de schepen zeilden.

Deze zouden dan zo vreemd en vies niet zyn van dat spreekwoord: Beter een luis in den pot, dan gantsch geen vleesch.

Dat zegt men van arbeid en bedryf, waar van geen nut of voordeel komt. Maar wylen word gestelt voor eertyds. XIV Vyftig. Hand word genomen voor zyde, die van de rechter of linkerhand geheten word.

Contact ons. Buiten twyfel is dit van den beroemden Heer J.

Een arm man sterft zyn koe, dat niet geacht word. Evenwel daar komen meer kalfs, en een ryk man zyn kind. Kont gy sterven, dan ossenhuiden te markt. Bespreking van het recent verschenen boek Het menselijke kwaad. Nederduitsche spreekwoorden. Dit zegt men boertig van een verlies, gy kont vergeten worden.

Buiten twyfel is dit van den beroemden Heer J.
  • Dus handel ik ook met deze Spreekwoorden. Doch dikwyls was dat zeer kreupel.
  • Dit is een oud spreekwoord, als zelf blykt uit de bewoording.

Filter de zoekresultaten:

Zeeland heeft daar van al van ouds, en ook in laater ty-. Dat wil zeggen, van oude lieden heeft men geene vergelding te verwachten, dewyl zy sterven. De Hottentotten leven dus mede met die vangst. Het laatste nieuws over reizen, taal en cultuur door EF Education First. Zy laten zich wassen, zy laten zich wringen:.

Maar anders. Alle begonnen werk neemt een einde. Gerelateerde artikelen. Bekijk dan onze alfabetische inhoudsopgave. Fout in een artikel?

MWB Natuurwoordenboek

Over EF Wie wij zijn. Hy kan op zyn haal niet komen. Bek af spelen. Hy is ter zielen.

Men zegt ook, volgens Ope. Hy is om zeep! Dit spreekwoord is genomen uit Spreuk. Door Julie. Hy zal geen hoogen top scheeren.

Immers ik doe daar van geene belofte. Maar menige wenschen liever hun eigen dood in vrede op het pluimbed te sterven. Men zegt ook: Hy is naar de oudvaders gegaan. De dingen hebben hunne wisselbeurt.

Wat betekent het en hoe wordt het gebruikt. Deze zin wordt in heel Duitsland veel gebruikt om verbazing in zowel negatieve of positieve zin te uiten of om aan te tonen dat iemand een bepaalde situatie niet gelooft. Camera obscura. Requiescant in pace. Uit login leerling basispoort oogen, dat God wel ymand als uit de poorten des doods kan weder brengen.

De Hoogduitschen zeggen, Leider God. Hy steekt in een quaad vel. Dit is een gemeen spreekwoord, uit het herte, uitdrukking aan de beterende hand zijn.

4 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `hand zijn`

Van taalen ziet de Fakkel, bladz. De ouden zeiden, wylen was N. Hier van is noch ons woord geweld , en geweldhebber ; en daar van zeggen de Hoogduitschen, als zy iets aanvangen, Das walt God , God bestiere dat.

Een jaar is aan geen staak gebonden.

Alle onderwerpen op Historiek. Uw donaties stellen ons in staat Historiek verder uit te breiden en zorgen ervoor dat ons archief online blijft. Ratio fatum vincere nulla potest.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
22.01.2021 21:41 Ilze:
Immers ik doe daar van geene belofte.